Vlastníkom stránok je spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 256 22 871, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 55651

GDPR  |  www.allianz-assistance.cz/sk